Obecní knihovna Vídeň


Malá knihovnická slavnost

 

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádala již dvanáctým rokem „Malou knihovnickou slavnost“, na které se snaží každý rok ocenit záslužnou práci knihovníků především neprofesionálních knihoven. Pod jejich vedením se knihovny mění na moderní centra kulturního a společenského života. V minulém roce jsme přistoupili při návrzích na ocenění ke změně pravidel. Titul Knihovna Vysočiny 2013 získala z každého okresu jedna knihovna, další pak titul Knihovna Vysočiny 2013 – ocenění II. stupně. Jedná se o knihovny, které již jednou na MKS ocenění získaly, od té doby však zaznamenaly ve své činnosti další pokrok. Rovněž v letošním roce jsme vycházeli z návrhů pověřených knihoven a to krajské knihovny, MěK v Jihlavě, MěK v Pelhřimově, MěK v Třebíči a KMJS ve Žďáře nad Sázavou. Stalo se již tradicí, že vyhodnotíme navíc i dvě neprofesionální knihovny v Kraji Vysočina s nejlepší webovou stránkou.


Titul Knihovna Vysočiny 2013 získaly knihovny:
Místní knihovna Oudoleň – knihovnice Olga Hussliková (region Havlíčkův Brod)
Knihovna městyse Větrný Jeníkov – knihovnice Mgr. Martina Lisová (region Jihlava)
Místní knihovna Komorovice – knihovnice Naděžda Ottová (region Pelhřimov)
Místní knihovna Radkovice u Hrotovic – knihovnice Marie Hlouchová (region Třebíč)
Obecní knihovna Vídeň – knihovnice Marie Prudková (region Žďár nad Sázavou)


Titul Knihovna Vysočiny 2013 – ocenění II. stupně:
Místní knihovna Svatý Kříž – knihovnice Eva Svobodová (region Havlíčkův Brod)
Knihovna městyse Nová Říše – knihovnice Jiřina Dorňáková (region Jihlava)
Místní knihovna Těmice – knihovnice Marie Daňhelová (region Pelhřimov)
Obecní knihovna Čechtín – knihovnice Radka Pojerová (okres Třebíč)
Knihovna městyse Vojnův Městec – Mgr. Jana Rykrová (okres Žďár nad Sázavou)

 

V okrese Žďár nad Sázavou získala titul Knihovna Vysočiny 2013 Obecní knihovna ve Vídni, která byla zřízena v roce 2002 na dobu neurčitou. V současné době zastává vzorně post knihovnice paní Marie Prudková, která úzce spolupracuje s knihovnou Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou, kde zajišťuje v rámci výměnných souborů dostatečné množství nových a žádaných titulů knih. Svým čtenářům se snaží vyjít maximálně vstříc, pro ty starší a invalidní je zavedena donášková služba. V letošním roce knihovnu navštěvuje 48 čtenářů, z toho téměř polovina jsou děti do 15 let, pro které je zde vybudován koutek s hračkami a výtvarnými potřebami. Moderně a účelně zařízená knihovna se stala oblíbeným místem setkávání občanů při různých akcích – například můžeme uvést:

„Výtvarné tvoření s paní Matouškovou“
„Výroba vánočních ozdob“
„Zdobení velikonočních vajec“
„Kurz pletení z papíru“


 

Úrovní poskytovaných služeb splňuje knihovna ve Vídni beze zbytku představu o knihovně jako o živém komunitním a informačním centru obce.

Kontakt: 566 535 333