Obecní knihovna Vídeň


Poděkování

 

Naše velké díky patří dárcům paní Janě Lázničkové a Ludmile Rozmarínové z Vídně za velice kvalitní publikace.    

Prudková Marie, knihovnice

Kontakt: 566 535 333